Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • 1. Virüslerin Yapısı
 • 2. Virüslerin Özellikleri
 • 3. Virüs Çeşitleri
 • 4. Virüslerin Çoğalması
 • Virüs Nedir (Bilişim)
 • Bağlantılı Yazılar

  02 | Virüs

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Virüs Çeşitleri Biyoloji : Latince "zehir" anlamına gelen virüsler ilk defa tütün yapraklarında olu*şan Leke Hastalığı ile tespit edilmiştir ve buna da tütün Mozaik Virüsü (TMV) denilmiştir.

  1. Virüslerin Yapısı


  Virüslerin yapısı kalıtım maddesi ve protein kılıftan meydana gelir. Bu*na nükleoprotein denir. . Bu yönüyle virüsler Kromozomlara benze*mektedir. Kalıtım maddesi bazılarında DNA, bazılarında ise RNA'dır. Bu genetik maddeye GENOM denir.

  2. Virüslerin Özellikleri


  a. Hücre içi mecburi parazitlerdir.Bunun nedeni; enzim sistemlerinin ve sitoplazmalarının olmayışıdır. Enzim olarak yalnızca konak hücrenin zarını eritebilecek bir tek çeşit enzim taşırlar.
  b. Konak hücre dışında tamamen cansız olup, ancak canlı vücuduna girdikten sonra canlılık özelliği gösterirler. Bu yüzden virüsler; tabiatta hem canlı, hem cansız özellik gösteren tek varlıktır.
  - Canlılık özellikleri= Çoğalabilmeleri
  - Cansızlık özellikleri = Kristalleşebilmeleri
  c. Her virüs çeşidi vücudun belli hücrelerine girer ve çoğalır.
  - Kızamık, siğil, su çiçeği virüsü deride.
  - Kuduz virüsü beyin ve omurilikte.
  - Sarı humma virüsü karaciğerde.
  d. Virüsler antibiyotiklerden etkilenmezler. Sebebi; enzim sistemlerinin olmayışı ve canlı hücre içinde yaşamalarıdır.
  e. Virüsler, fiziksel ve kimyasal faktörlerden etkilenirler. Örneğin; pH, radyasyon, yüksek sıcaklık ve kurutma gibi faktörler.
  f. Hücreler bazı virüslere karşı bağışıklık kazanmakta olup, aynı virüs tarafından ikinci kez enfekte edilemezler. Bu hücreler virüslere karşı in*terferon denilen savunma maddelerini üretirler. Kızamık, kabakulak, kı*zıl gibi.

  3. Virüs Çeşitleri


  • Bitkisel virüsler: Bitkilerde hastalık yaparlar. Kalıtım maddesi olarak hepsi sadece RNA taşırlar. Tütün, patates, marul ve salatalık mozaik virüsleri gibi.
  • Hayvansal virüsler: İnsanlarda ve hayvanlarda hastalık yaparlar. Kalıtım maddesi olarak bazılarında DNA, bazılarında RNA bulunur.
  - DNA içerenler: Uçuk, su çiçeği, kızamıkçık, çiçek hastalığı
  - RNA içerenler: Çocuk felci, Hepatit - A, sarı humma, kızamık, kabakulak, grip, AIDS
  • Bakteriyofajlar: Bakteri içinde yaşar ve onu öldürür. Kısaca faj'da de*nir. Kalıtım maddesi olarak sadece DNA bulundururlar. Her bakteriyo*faj çeşidi genellikle ayrı bir bakteri türünde (suşunda) bulunur.

  4. Virüslerin Çoğalması


  Virüslerin çoğalması sırasında görülen olaylar şöyledir.
  1. Kılıfın devamı olan kuyruğun ucundaki uzantılar, virüsün parazit ya*şayacağı canlıya yapışmasını sağlar.
  2. Kuyruk ucundaki çıkıntılarda bulunan özel enzimler bakteri duvarını eritmeyi sağlar. Virüslerde bulunan bu enzimler, metabolik faaliyetlerde ve enerji üretiminde kullanılmaz. Sonuçta virüsün nükleik asiti bakteri içine girer, kılıf dışarıda kalır.
  3. Bakteri içerisine giren virüs, bakteri yönetimini kontrol altına alır. Bak*terinin nükleotidlerini, ATP'sini ve enzimlerini kullanarak kendi DNA'sını eşler.
  4. Protein kılıf üretmek için bakterinin aminoasitlerini, ribozomunu, ATP'sini ve enzimlerini kullanır.
  5. Sentezlenen DNA ve protein kılıf birleşerek yeni virüsleri oluşturur.
  6. Bakteri içinde aşırı olarak çoğalan virüsler bakteriyi parçalayarak ser*best hale geçer. Bu olaya "lizis" denir. Serbest kalan virüsler başka bak*terilere girerek yeniden çoğalırlar.

  • Profai= Bazen virüs DNA'sı bakteri DNA'sına yapışarak ortak yaşa*yabilir, onunla birlikte yeni bakterilere aktarılabilir. Bu haldeyken bakteri*ye zararı yoktur. Buna profaj denir.
  • Reprodüksiyon= Virüsün, girmiş olduğu hücrenin düzensiz bir biçim*de çoğalmasına denir.

  Virüs Nedir (Bilişim)


  Virüs, herşeyden önce bir programdır. Virüs yazılımı üretenlerin amacı reklam yapma, ideallerini duyurma, protesto etme, kendini isbatlama gibi niyetlerle, yazılıma veya donanıma zarar vermektir. Piyasada bu güne kadar üretilmiş onbinlerce virüs çeşiti mevcuttur. Çernobil faciasını protesto amacıyla üretilen ve bilgisayarların Bios' larını yakan "killcih" virüsü , Kendini isbat etmeye çalışan birinin ürettiği e-maiillerle bulaşan ve çoğalan "I Love You" virüsü bunlara örnek olabilir.

  Virüslerin bir çok bulaşma yoları vardır. Bunlardan biri bahsettiğimiz "I Love You" virüsünde olduğu gibi e-maillere bulaşıp çoğalırlar. E-mailini okumak için açan kullanıcının sistem dosyalarına bulaşır, tahrip eder. Word dosyalarına bulaşan donanım ve yazılıma zararı olmayan fakat word dosyasını kabarık gösteren, değişiklik yapılmasa bile kapatırken dosyayı kaydetmeye zorlayan virüs çeşitleri de vardır. Bunlar bir makinanın word programında açıldıklarında hafızaya yerleşip daha sonraki kullanılan tüm word belgelerine bulaşırlar. Taki virüs tarama programlarıyla temizlenene kadar. Genellikle çalışan programlara (.com, .exe, vs.) ve sistem dosyalarına (.dll, .com, .sys, .ocx, vs.) bulaşan türleri yaygındır. Hatta dosyaların sıkıştırılmış halinde bile bulmak mümkündür.